Homem na praça Bashantapur Durbar, em Katmandu, Nepal

Foto: Navesh Chitrakar/Reuters 

Nenhum comentário: